Chci pomoci

Pokud se chcete podílet na práci archivu, můžete tak učinit různými způsoby:

  • poskytnout materiály ( foto, články, atd…) viz. stránka Hledá se
  • pomoci  s technickou či jazykovou prací – scanování fotek, DIApozitivů, článků z tisku, překlady z angličtiny a dalších jazyků, české korektury, přepisování textů z audio nahrávek, atd…
  • finanční pomoc – poskytnout dar nebo pravidelný příspěvek na náklady spojené s provozem archivu
    Pro více informací  napište mail nebo se můžeme setkat osobně.

Naše cíle jsou jednoduché, ale dosažení  byť dílčích výsledků je podmíněno velkým množstvím časově i technicky náročné práce.

Již nyní proto hledáme další externí spolupracovníky, kteří  by se chtěli jednorázově či pravidelně  podílet na rozvoji tohoto důležitého projektu.